субота, 26 серпня 2017 р.

Методичні рекомендації щодо викладання основ здоров'я у 2017-2018 н.р.


Методичні рекомендації щодо викладання основ здоровя у 2017/2018 навчальному році

Укладач: А.Поліщук. методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти ХОІППО

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у ЗНЗ


Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах"


Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2017-2018 н.р. Перейти
Окрім цього, звертаємо увагу на те, що вказані переліки постійно доповнюватимуться новими назвами навчально-методичних посібників за результатами розгляду відповідними предметними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, оновлюватимуться з урахуванням терміну дії грифів, наданих навчальній літературі Міністерством освіти і науки, і будуть доступними для ознайомлення в режимі онлайн.

Календарно-тематичне планування ОЗ 6 клас

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Основи здоров’я» для 6 класу за оновленою програмою
Програма: Навчальна програма з основ здоров’я  для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Перейти

Календарно-тематичне планування ОЗ 5 клас

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Основи здоров’я» для 5 класу за оновленою програмою
Програма: Навчальна програма з основ здоров’я  для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Перейти

Календарно-тематичне планування ОЗ 9 клас

Автор: Бузницька Ольга Миколаївна
Навчальний матеріал: Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Основи здоров’я»,  9 клас (35 годин – 1 година на тиждень, з них 4 години – резервні)
Програма: Навчальна програма з основ здоров’я  для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Перейти

Ключові зміни оновлених програм 5-9 класів з основ здоров’я

Аналіз пропозицій свідчить про усвідомлення дописувачами важливості навчального предмету «Основи здоров’я» в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу, бажання удосконалити його зміст задля формування здоров’язбережної компетентності, безпечної поведінки, здорового способу життя школярів, а також необхідності забезпечення збереження здоров’я учнів у навчально-виховному процесі.
За підсумками двох сесій із усіх коментарів: враховано – 64; частково враховано – 86; взято до уваги – 64; не враховано – 55.
Удосконалення програм здійснено з урахуванням потреби посилення реалізації провідних підходів у навчанні:
  • особистісно орієнтованого;
  • компетентнісного;
  • діяльнісного;
  • інтегрованого.
Таким чином у програмі «Основи здоров’я» зменшено обсяг теоретичного матеріалу і, відповідно, збільшено кількість практичних робіт та частку занять, що виконуються поза межами класу; збільшено кількість уроків, присвячених безпечній поведінці (Iнтернет, соціальні мережі, громадські місця; підозрілі предмети / забуті речі тощо)
Також узято до уваги зауваження дописувачів щодо необхідності поліпшення стану викладання предмету та належної підготовки вчителя. У вступі окреслено важливість ролі вчителя предмета «Основи здоров’я» щодо організації освітнього процесу, використання активних методів навчання, зокрема – навчання на основі життєвих навичок.

Оновлена програма з основ здоров'я для 5-9 класів

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
59 класи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 
Пояснювальна записка
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Перейти